Lelaman Utama

Kalendar Kegiatan

Surambi Foto

Lanskap Kegiatan

Kerabat Kerja

Lelaman Dunia Sastera

Karya

Peraduan

Dialog Teluk

Sambutan 50 Tahun

LELAMAN DUNIA SASTERA

Sastera Siber

Kepenggunaan media teknologi maklumat telah menjalar begitu pesat ke beberapa bidang ilmu sosial termasuk sastera. Teknologi maklumat tidak lagi tertumpu kepada bidang media yang berasaskan ekonomi malah telah diperluaskan skopnya sehingga mencipta jaringan yang begitu lebar dan luas.

Rangkaian Dunia Sastera
Jabatan Kesusasteraan Melayu, UBD
Mengenali dunia sastera ialah mempelajari ilmu sastera. Lelaman ini memaparkan tenaga pengajar dan subjek yang ditawarkan bagi kursus-kursus sastera di Fakulti Sastera Dan Sains Kemasyarakatan, Universiti Brunei Darussalam.

Kumpulan Putra Seni
Kumpulan teater / seni budaya Brunei yang unggul.

Brunet
Rangkaian maklumat mengenai Negara Brunei Darussalam.

Universiti Brunei Darussalam
Universiti ini ditubuhkan pada bulan Ogos 1985.

Brunei ASEAN COCI
Maklumat tentang kegiatan informasi dan budaya ASEAN.

Dewan Bahasa Dan Pustaka Brunei
Institusi kerajaan yang menangani soal-soal bahasa dan sastera (dan budaya).

ASEAN ROK 2000
Kegiatan kebudayaan anjuran ASEAN - Republic of Korea, 2000.